More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

Polityka prywatności


  Definicje


  a) Tax Support – Tax Support Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 1a, 55-022 Mnichowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000568773.
  b) Serwis – strona internetowa, pod którą Tax Support prowadzi serwis internetowy taxsupport.pl
  c) Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  d) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (IP).
  e) Dane – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  Informacje ogólne


  1. Operatorem Serwisu taxsupport.pl jest Tax Suport.
  2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków Użytkowania.

Rodzaje zbieranych i przetwarzanych informacji o Użytkownikach Serwisu


  a) Dane zbierane bezpośrednio, gdy Użytkownik kontaktuje się z Tax Support Podczas kontaktu za pomocą strony internetowej (formularz, e-mail) Użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje takie jak: numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko etc.
  b) Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są informacje takie jak: unikalny numer (IP), nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego etc.

Informacje w formularzach


  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów, zarejestrowany przez Tax Support w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego.

Informacje w formularzach


Serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (IP). Więcej informacji w Polityce Cookies.

Linki do innych witryn internetowych


  Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki. Zachęcamy Użytkowników do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Udostępnianie danych


  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Tax Support może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Zmiany Polityki Prywatności


  Tax Support zastrzega sobie prawo do aktualizacji oraz zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach poprzez widoczną informację wyświetloną w Serwie.
Social media

Dane rejestracyjne


Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

- VI Wydział Gospodarczy KRS 0000568773

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (wpłacony w całości)

NIP 8961544142 REGON 362113436

Dane adresowe


Tax Support Sp. z o.o.

ul. Lipowa 1a

55-022 Mnichowice

Dane adresowe


Oddział

ul. Paniowicka 23

54-107 Wrocław

Dane kontaktowe


tel. 508 280 026

tel. 604 417 497

info@taxsupport.pl

www.taxsupport.pl